top of page

Telefon

29883401

Email

NJS01011.jpg

Naja Gadegaard Nielsen

Jeres kommende journalistpraktikant fra RUC

Telefon:

29883401

Email:

Adresse:

Vulkangade 9, 4th

2200 København N.

Fødselsdato:

1. april, 1999

Erhvervserfaring

Marts 2024

August 2022 - nu

August 2021- Januar 2022

Juni 2016-juli 2021

August 2019- juni 2020

Medieprojekt TV2 Kosmopol

- Under mit minipraktik-forløb udgav jeg en række artikler, som jeg blandt andet selv havde fået ideen til.

- Jeg var også med til at lave tv-indslag.

Studentermedhjælper i Kommunikation og Presse hos LB Forsikring

-    Ansvarlig for intern og ekstern kommunikation, herunder udarbejdelse af pressemeddelelser og administration af intranet og sociale medier.

- Arbejde hurtigt og tidspresset - pressemeddelelser skal udarbejdes hurtigt, hvis der fx kommer en vejrhændelse.

·         Erfaring med hjemmesider, herunder Sitecore og Sharepoint, samt kendskab til InDesign.

·         Udvikling af presse- og kommunikationsstrategi.

Studentermedhjælper hos KEA

- Erfaring med eventudvikling, kommunikation, selvstændighed og planlægning.

- Eventudvikling med udgangspunkt i interviews hos de studerende.

 .

Tjener med ansvar på Sallie's Restaurant & Snackbar

- Kan tale med alle slags mennesker., god til at bevare vedvarende fokus og yderst serviceorienteret.

- Stort ansvar og ledende funktion.

Lærervikar på Skovvangsskolen 

- Underviste mine egne klasser, styrket mine formidlingsevner, tålmodighed og struktur.

- Arbejdet med børn og unge på alle klassetrin.

 .

Uddannelse

September 2023-juni 2026

September 2020-juni 2023

August 2016- juni 2019

August 2015 - juni 2016

August 2005- juni 2015

Kandidat i journalistik med kommunikation som sidefag fra Roskilde Universitet

- Færddigjort kommunikationsdelen. Erfaring med strategisk kommunikation, interview.                                                                                                                      

Bachelor i journalistik og kommunikation fra Roskilde Universitet

-    Tværfaglig med humanistisk basisdel kombineret med hovedfagene journalistik og kommunikation.

- 2 semestre spansk sprogprofil.

- Bachelor projekt omhandlende en kobling mellem mediernes kønsmæssige kilderepræsentation og mænds mentale sundhed.

Studentereksamen STX fra Rødovre Gymnasium

- Sproglig/samfundsfaglig student med engelsk, spansk og latin samt samfundsfag og religion på højt niveau.

 .

Junior Year på Pine View High School i Utah, USA

- Udviklet mine sproglige, kulturelle og menneskemødende kompetencer.

- Stor selvstændighed og gå-på-mod.

 .

9. klasses afgangseksamen fra Herstedøster Skole

 .

Naja er pligtopfyldende og går til opgaverne med stor selvstændighed. Hun er ikke bange for at spørge om hjælp eller bede om en uddybning af en opgave, hvis hun er i tvivl om, hvordan hun skal gribe den an. Hun forstår vigtigheden af at overholde en deadline og har altid afleveret sine ting til tiden. Naja er god til at samarbejde både med tætte kollegaer og fagkollegaer i huset og bidrager til en god stemning i afdelingen.

Marie Grabow Westergaard,

Tidligere pressechef i LB Forsikring

Kompetencer

1

Sprog: Jeg taler flydende dansk og engelsk, og så har jeg også styr på det basale spansk og tysk.

2

Research og interview.

3

Artikelproduktion.

NJS01043.jpg

4

Kørekort B.

5

Bredt netværk.

6

Events.

bottom of page